top of page

Apie mus

Labdaros ir paramos fondo “Dinozauras” tikslas yra visuomenės gerovės kūrimas. Fondo įkūrėjos jau ilgą laiką yra savanorės, dalyvaujančios visuomeninėje veikloje. Fondas įkurtas siekiant realizuoti idėjas ir ieškoti dar daugiau bendraminčių.
Veiklos credo – mums įprasta daryti nepaprastus darbus.
Numatyti pagrindiniai organizacijos tikslai: laisvalaikio organizavimas; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; stichinių nelaimių prevencija; vartotojų teisių apsauga; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.

Labdaros ir paramos fondas “Dinozauras” kviečia visus aktyviai įsitraukti į organizuojamas veiklas.
Organizacijos įstatuose yra numatyta 116 veiklų. Tokia gausa pasirinkta atsižvelgiant į projektuojamas ateities veiklas ir yra skirta pasinaudoti geriausiomis priemonėmis tikslams pasiekti.
VMI deklaruota ekonomine veikla:
702200 - Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
932900 - Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
855900 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.

 

„EVP International“ , A.S. LT553500010002032551

    esame paramos gavėjai

Pavadinimas: Labdaros ir paramos fondas “Dinozauras”

Kodas: 304232426

Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas

Registracijos adresas: Šiaulių r. sav. Ginkūnų k. Žeimių g. 6A-48

Buveinės adresas: Ežero 68-21, Šiauliai

Įregistravimo data: 2016-04-25

Mobilusis telefonas: +37060588203

Elektroninio pašto adresas: lpfdinozauras@gmail.com

Internetinės svetainės adresas: www.dinozauras.lt

Direktorė LINA GIEDRIMIENĖ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jūsų pasiūlymai ir pastabos

Success! Message received.

bottom of page